Passat 3B+3BG

Katalysator en dempervervangers voor de VW Passat 3B en 3BG.